Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
12° 14° 8°
Takvim

KANDİLLİ RASATHANESİ PROTOKOLÜ

 

 - KANDİLLİ RASATHANESİ PROTOKOLÜ -

 

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İLE TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ ACİL DURUM HABERLEŞME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU

A- TARAFLAR;

1- TC. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Hastahanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (KRDAE). Kısaca Kandilli olarak anılacaktır.
2- Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi. Kısaca TRAC olarak anılacaktır.

B- YASAL TEMELLER:

2813 Sayılı Telsiz Yasası, bu yasanın bazı maddelerini değiştiren 4502 sayılı yasa, bu yasalara bağlı Amatör Telsiz Yönetmeliği, 583 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 7126 Sayılı Yasa, acil durumlarla ilgili diğer tüm mevzuat ve tarafların tabi oldukları tüm yasa, tüzük, sözleşme, protokol ve yönetmelikler.

C- AMAÇLAR:

Deprem parametreleri ile ilgili bilgilerin telefon altyapısına bağımlı olmaksızın afet (acil durum) yönetimi konusunda görevli merkezi kamu kurumları ve taşra birimIerine amatör telsiz altyapısı kullanılarak ulaştırılması, Kandilli'nin haberleşme aItyapısının geliştirilmesi ve depremlerde bilgi iletişiminin kesintisiz sağlanması konusunda tarafların işbirliği yapması ve bu amaçlara uygun projelerde tarafların ortak çalışmalarda bulunulması.

D- PRENSİPLER:

Bu protokola konu olan amaçların gönüllülük, karşılıklı yardımlaşma ve iyiniyet temeIinde olanaklar ölçüsünde gerçekleştirilesi prensibi taraflarca kabul edilmiştir.

E- İŞBİRLİĞİ ESASLARI:

1- Kandilli mensuplarının acil durum haberleşmesi ile amatör telsizcilik konularında bilgilendirilmeleri amacıyla TRAC tarafından radyo amatörlüğü (amatör telsizcilik) konusunda bilgilendirme seminerleri karşılıklı mutabakat çerçevesinde düzenlenir.

2- Bu protokol kapsamına giren çalışmalarda gerekli telsiz teçhizatı ile modem, anten v.b. telsiz cihazını tamamlayıcı unsurlar TRAC tarafından sağlanır. Bu hüküm Kandilli'nin ana merkezi veya tarafların karşılıklı mutabakatı ile ortaklaşa oluşturulmuş hizmet noktalarında kurulacak teknik altyapılar için geçerlidir.

3- Bu protokol kapsamına giren çalışmalarda gerekli olan bilgisayar, yazılım v.b. veri oluşumunu sağlayıcı nitelikteki teçhizat Kandilli tarafından sağlanır. Bu hüküm, Kandilli'nin ana merkezi veya tarafların karşılıklı mutabakatı ile ortaklaşa oluşturulmuş hizmet noktalarında kurulacak teknik aItyapıIar için geçerlidir.

4- Protokola konu olan çalışmaları için gerekli olan ve TRAC tarafından sağlanan teçhizatın işlevine uygun şekilde konuşlanması için gerekli yerler ve kesintisiz enerji Kandilli tarafından sağlanır.

5- Kandilli, TRAC'ın yayın organlarına makalelerle katkıda bulunabilir.

6- TRAC, Kandilli'nin yayın organlarına makalelerle katkıda bulunabilir.

7- TRAC, acil durumlarda Kandilli'ye talep üzerine telsiz haberleşmesi desteği verebilir. Bu tür çalışmalarda TRAC ile Türkiye Acil Durum Yönetimi bünyesindeki kamu birimleri arasında imzalanmış olan protokol hükümlerinin getirdiği yükümlülükler ve yerel kamu yönetiminin direktifleri öncelikli şekilde dikkate alınır.

8- Kandilli, TRAC'ı deprem senaryoları konusunda bilgilendirerek haberleşme önceliklerinin ve altyapılarının gerekli şekilde düzenlemesine yardımcı olur.

9- Kandilli ve TRAC, İstanbul dışında bulunan Kandilli'ye ait tesislerde bu protokolun uygulanmasına yönelik hükümleri, bu protokolun eki niteliğindeki belgelerle düzenleme hakkını saklı tutarlar.

10- Kandilli mensuplarından gönüllü olanların amatör telsizcilik konusunda eğitilmeIerine yönelik çalışmalar tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilir;

11- Kandilli, bu protokolun yürütülmesi ve/veya acil durum haberleşmesinin etkinleştiritmesi için TRAC tarafından gerekli görülen TRAC teknik altyapılarının Kandilli'ye ait konumlara yerleştirilmesine yardımcı olur.

12- Taraftar, Kandilli tarafından uygulanan IAHEP ve benzeri eğitim etkinliklerinde temel haberleşme konulu eğitimlerin TRAC tarafınca verilmesini karşılıklı mutabakatla değerlendirebilirler.

13- Taraflar bu protokolun amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların tanıtımını müştereken oluşturdukları yöntemlerle gerçekleştirirler. Ancak, acil durum çalışmalarının ayrıntılarıyla ilgili olarak basına ve üçüncü kişilere açıklama yapılmaması esastır.

F- YÜRÜRLÜLÜK ESASLARI:

1- Taraflar bu Protokola karşılıklı yazılı mutabakat ile ekler yapabilir ve maddelerde değişiklikte bulunabilirler.

2- TRAC bu protokotun imzasını izleyen ilk Genel Kurulunda Kandillinin "Doğal Üye" ilanı için gerekeni yapar.

3- TRAC, bu protokolun yürütülmesi bağlamında, şubelerinden bir veya birden fazlasını görevlendirebilir. Bu işlem tarafların karşılıklı mutabakatı ve bu protokala ek niteliğindeki bir belgenin karşılıklı imzası de gerçekleştirilir.

4- Işbu protokol, onyedi (17) maddeden ibaret olup imza tarihinde yürürlüğe girer ve yürürlülük süresi beş (5) yıldır. Taraflar, İşbirliği süresini, protokolun bitiş tarihinden sonra karşılıklı yapılan bir değerlendirme ve anlaşma ile uzatabilir!er. Ayrıca taraflardan birisinin 60 gün önceden yazılı talebi halinde fesh edilir.

Bu protokol, Türkçe olarak üç (3) kopya hazırlanmıştır. Tarih: 10/3/2005

Aziz Şasa, Genel Başkan TRACProf. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Müdür KRDAE

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam63
Toplam Ziyaret182204
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu