Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
32° 34° 18°
Takvim

İSTANBUL HIZIR ACİL PROTOKOLÜ

 

 - İSTANBUL HIZIR ACİL PROTOKOLÜ -

 

ACİL YARDIM ve CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ - TRAC İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU

1-TARAFLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü (protokolde HIZIR ACIL olarak anılacaktır) ile Genel Merkezi Istanbul'da bulunan, yurt çapında şubeleri olan ve kamu yararına çalışan demek statüsünde bulunan, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve bazı gönüllü kuruluşlarla işbirliği protokolu imzalamış bulunan, ayrıca İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi Başkanlığı bünyesinde gönüllülük esasında hizmet yapan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (protokolde TRAC olarak anılacaktır)'dir.

2-PRENSİPLER

Taraflar, kendi tüzükleri ve afet yönetimi, dernekler, telsiz kullanımı ve bu bağlamda özellikle amatör telsizcilik ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile bu işbirliğine konu olan hususlarla ilgili tüm yasa ve yönetmelikler doğrultusunda karşılıklılık ve gönüllülük ilkesi çerçevesinde işbirliği yaparlar. Bu işbirliğinde herhangi bir isim veya şekilde ücretlendirme veya bunu andıran bir maddi menfaat söz konusu değildir. Taraflar afet yönetimi ile ilgili tüm düzenlemelere uymayı kabul ederler. Protokolun kapsamı, HIZIR ACİL'in birincil görev bölgesi olan Istanbul olmakla birlikte TRAC'ın örgütlendiği ve protokol konusuyla ilgili olarak görev yaptığı her yerde de geçerlidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TRAC arasında yapılabilecek protokol hükümleri, HIZIR ACIL'in idari ve organizasyon yapısında olabilecek ve TRAC'ın statü ve unvanında meydana gelebilecek değişiklikler saklıdır.

3-İŞBİRLİĞİNİN KONUSU

İşbirliğinin temel konusu olağanüstü hal ve afetlerde haberleşme konusunda yardımlaşma, resmi afet müdahale sistemine haberleşme uyumunun sağlanması, ayrıca bu konuda ve amatör telsizcilikle ilgili eğitim çalışmalarıdır Taraflar ayrıca sükunet döneminde acil durum haberleşmesi konusunda, özellikle kaza ve yaka ihbarı, doğru adrese yönlendirme vs. gibi konularda işbirliği içeren uygulamalar planlayabilirler ve tatbikatlar düzenleyebilirler.

4-MADDELER

a-TRAC, acil durumlarda 1-HIZIR ACİL'in çağrısı veya resmi alarm mekanizması doğrultusunda, afet bölgesinin özellikleri, durumu ve yapılacak çalışmanın türüne göre, iletişim sağlanması çalışmalarını yapar. HIZIR ACIL, TRAC'ın ihtiyaç belirtmesi halinde ve olanaklar ölçüsünde yapılan çalışmalara, çalışanlannın destek vermek üzere uyumunu sağlar.

b-TRAC, HIZIR ACİL personelinden istek duyanlarını, amatör telsizcilik ve afet haberleşmesi konularında eğitimlerini, olanaklar ve müştereken oluşturulan program çerçevesinde sağlar.

c-TRAC, HIZIR ACİL'e telsiz iletişim organizasyonu konusunda öneriler ve müştereken projeler hazırlar.

d-TRAC, HIZIR ACİL'i yapacağı eğitimler ve tatbikatlar konusunda bilgilendirir ve HEIR ACIL personelinin olanaklar dahilinde bu eğitim ve tatbikatlara katılması için gerekli ortamı Sağlar.

e-HIZIR ACIL, TRAC'ın hizmetleri ve olanaklarının resmi merciler nezdinde tanıtımına mümkün olabildiğince yardımcı olur.

f-HIZIR ACİL, TRAC'a ilk yardım ve acil sağlık yardımı konusunda öneriler hazırlar ve yapacağı eğitim ve tatbikatlara TRAC'ın katılmasına olanak Sağlar.

g-HIZIR ACİL, TRAC'a afet çalışmaları sırasında lojistik ve organizasyon desteği sağlar.

5-ORGANİZASYON

a-Genel Organizasyon: İlişkiler tarafların ortak hazırlayacağı algoritmada belirtilmiş silsile içinde yürütülecektir. Her iki taraffin daha önceden belirttiği kişiler genel anlamda ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. TRAC, konuyla ilgili olarak İstanbul Şubesi ve/veya 1-fiZIR ACİL'in görev ve yetki alanında yer alan diğer şubelerini organizasyona dahil edebilir.

b-Acil Durum Organizasyonu: Resmi mercilerin oluşturmuş olduğu afet planları doğrultusunda tarafların oluşturacağı "Afet ve Olağanüstü Durum Planı”nda HİZIR ACIL Sorumlusu ve/veya HIZLR ACIL Komuta Merkezi, TRAC'ın muhatabı olacaktır. Aynı durumda ismi daha önce belirlenmiş TRAC üye veya üyeleri de HIZIR ACtL'in muhatabı olacaklardır. Istanbul Valiliği Met Yönetim Merkezi ve/veya görev ifa edilen bölgedeki eşdeğer mercinin düzenlemeleri saklıdır.

c-Taraflar, oluşturulacak organizasyonu tatbikatlarla sınayacaklardır.

d-Taraflar, Başbakanlık Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve/veya eşdeğeri yetkili kurum, Arama Kurtarma Müsteşarlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi Başkanlığı ve yetkili diğer mercilerin yapacakları düzenlemelerin hükümlerine uyacaklardır.

e-Taraflar, kendi yaptıkları protokoller ile elde ettikleri olanaklardan, eldeki olanaklar ölçüsünde diğer taraffin da yararlanmasını sağlayacaktır.

6-SON HÜKÜMLER

Bu protokol, imza tarihinden itibaren geçerli olacak, taraflardan herhangi birinin 3 (üç) ay önceden yanlı olarak fesih bildirimi olmaması halinde süresiz geçerli olacaktır.

Tarih: 04/01/2001

Aziz ŞASA (TA1E)
TRAC Genel Başkanı
 
Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Daire Başkanı

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret189216
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu