Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
32° 34° 18°
Takvim

İSTANBUL İTFAİYESİ PROTOKOLÜ

 

 - İSTANBUL İTFAİYESİ PROTOKOLÜ -

 

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞİ - TRAC
İŞBiRLİĞİ PROTOKOLU

1-TARAFLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı (protokolde İTFAİYE 110 olarak anılacaktır) ile Genel Merkezi İstanbul'da bulunan, yurt çapında şubeleri olan ve kamu yararına çalışan demek statüsünde bulunan, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve bazı gönüllü kuruluşlarla işbirliği protokolu imzalamış bulunan, ayrıca İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi Başkanlığı bünyesinde gönüllülük esasında hizmet yapan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (protokolde TRAC olarak anılacaktır) dir.

2-PRENSİPLER

Taraflar, kendi tüzükleri ve afet yönetimi, dernekler, telsiz kullanımı ve bu bağlamda özellikle amatör telsizeilik ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile bu işbirliğine konu olan hususlarla ilgili tüm yasa ve yönetmelikler doğrultusunda karşılıklıhk ve gönüllülük ilkesi çerçevesinde işbirliği yaparlar. Bu işbirliğinde herhangi bir isim veya şekilde ücretlendirme veya bunu andıran bir maddi menfaat söz konusu değildir. Taraflar afet yönetimi ile ilgili tüm düzenlemelere uymayı kabul ederler. Protokolun kapsamı, İTFAİYE 1l0'un birineil görev bölgesi olan İstanbul olmakla birlikte TRAC'ın örgütlendiği ve protokol konusuyla ilgili olarak görev yaptığı her yerde de geçerlidir. Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile TRAC arasında yapılabilecek protokol hükümleri, İTFAİYE 110'un idari ve organizasyon yapısında olabilecek ve TRAC'ın statü ve unvanında meydana gelebilecek değişiklikler saklıdır.

3-İŞBİRLİĞİNİN KONUSU .

İşbirliğinin temel konusu olağanüstü hal ve afetlerde haberleşme konusunda yardımlaşma, resmi afet müdahale sistemine haberleşme uyumunun sağlanması, ayrıca bu konuda ve amatör telsizcilikle ilgili eğitim çalışmalarıdır. Taraflar ayrıca sükunet döneminde acil durum haberleşmesi konusunda, özellikle yangın ihbarı, doğru adrese yönlendirme vs. gibi konularda işbirliği içeren uygulamalar planlayabilirler ve tatbikatlar düzenleyebilirler.

4-MADDELER

a- TRAC, acil durumlarda ITFAİYE 110'un çağrısı veya resmi alarm mekanizması doğrultusunda, afet bölgesinin özellikleri, durumu ve yapılacak çalışmanın türüne göre, iletişim sağlanması çalışmalarını yapar. İTFAİYE 110, TRAC'ın ihtiyaç belirtmesi halinde ve olanaklar ölçüsünde yapılan çalışmalara, çalışanlannın destek vermek üzere uyumunu Sağlar.

b- TRAC, İTFAİYE 110 personelinden istek duyanlarını, amatör telsizciik ve afet haberleşmesi konularında eğitimlerini, olanaklar ve müştereken oluşturulan program çerçevesinde sağlar.

c- TRAC, İTFAİYE 110'a telsiz iletişim organizasyonu konusunda öneriler ve müştereken projeler hazırlar.

d- TRAC, İTFAİYE 110'u yapacağı eğitimler ve tatbikatlar konusunda bilgilendirir ve İTFAİYE 110 personelinin olanaklar dahilinde bu eğitim ve tatbikatlara katılması için gerekli ortamı sağlar.

e- İTFAİYE 110, TRAC'ın hizmetleri ve olanaklarının resmi merciler nezdinde tanıtımına mümkün olabildiğince yardımcı olur.

f- İTFAİYE 110, TRAC'a görev alanına giren konularda öneriler hazırlar ve yapacağı eğitim ve tatbikatlara TRAC'ın katılmasına olanak sağlar.

g- İTFAİYE 110, TRAC ‘a afet çalışmaları sırasında lojistik ve organizasyon desteği sağlar.

5-ORGANİZASYON

a- Genel Organizasyon: İlişkiler tarafların ortak hazırlayacağı algoritmada belirtilmiş silsite içinde yürütülecektir. Her iki taraffin daha önceden belirttiği kişiler genel anlamda ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. TRAC, konuyla ilgili olarak Istanbul Şubesi ve/veya İTFAİYE 110'un görev ve yetki alanında yer alan diğer şubelerini organizasyona dahil edebilir.

b- Acil Durum Organizasyonu: Resmi mercilerin oluşturmuş olduğu afet planları doğrultusunda tarafların oluşturacağı "Afet ve Olağanüstü Durum Planı'nda ITFAİYE 110 Sorumlusu ve/veya İTFAİYE 110 Komuta Merkezi  TRAC'ın muhatabı olacaktır. Aynı durumda ismi daha önce belirlenmiş TRAC üye veya üyeleri de İTFAİYE 110'un muhatabı olacaklardır. İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi ve/veya görev ifa edilen bölgedeki eşdeğer mercinin düzenlemeleri saklıdır.

c- Taraflar, oluşturulacak organizasyonu tatbikatlarla sınayacaklardır.

d- Taraflar, Başbakanlık Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve/veya eşdeğeri yetkili kurum, Mama Kurtarma Müsteşarlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi Başkanlığı ve yetkili diğer mercilerin yapacakları düzenlemelerin hükümlerine uyacaklardır.

e- Taraflar, kendi yaptıkları protokoller ile elde ettikleri olanaklardan, eldeki olanaklar ölçüsünde diğer taraffin da yararlanmasını sağlayacaktır.

6-SON BÜKÜMLER

Bu protokol, imza tarihinden itibaren geçerli olacak, taraflardan herhangi birinin 3 (üç) ay önceden yazılı olarak fesih bildirimi olmaması halinde süresiz geçerli olacaktır. 

Tarih: 10/10/2000

Aziz ŞASA
 TRAC Genel Başkan 
Sabri YALIN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret189216
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu