Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
32° 34° 18°
Takvim

İSTANBUL -112 PROTOKOLÜ

 

 - İSTANBUL -112 PROTOKOLÜ -

 

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - TRAC İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU
 

1-TARAFLAR

TC. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Şube Müdürlüğü (protokolde 112 ACIL olarak anılacaktır) ile Genel Merkez İstanbul'da bulunan, yurt çapında şubeleri olan ve kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve bazı gönüllü kuruluşlarla işbirliği prolokolu imzalanmış bulunan ayrıca İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi Başkanlığı bünyesinde gönüllulük esasında hizmet yapan Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (protokolde TRAC olarak anılacaktır) dir.

2-PRENSİPLER

Taraflar kendi tüzükleri ve afet yönetimi dernekler, telsiz kullanımı ve bu bağlamda özellikle amatör telsizcilik ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile bu işbirliğine konu olan hususlarla ilgili tüm yasa ve yönetmelikler doğrultusunda karşılıklılık ve gönüllülük ilkesi çerçevesinde işbirliği yaparlar. Bu işbirliğinde herhangi bir isim veya şekilde ücretlendirme veya bunu andıran bir maddi menfaat söz konusu değildir Taraflar afet yönetimi ve ilgili tüm düzenlemelere uymayı kabul ederler. Protokolün kapsamı, 112 ACİL in birincil görev bölgesi olan İstanbul olmakla birlikte TRAC örgütlendiği ve protokol konusuyla ilgili olarak görev yaptığı her yerde de geçerlidir. Sağlık Bakanlığı ile TRAC arasında yapılabilecek protokol hükümleri, 112 ACIL'in idari ve organizasyon yapısında olabilecek ve TRAC'ın statü ve unvanında meydana gelebilecek değişiklikler saklıdır

3-İŞBİRLİĞİNİN KONUSU

İşbirliğinin temel konusu olağanüstü hal ve afeflerde lmberleşrrıe konusunda yardımlaşma, resmi afet müdahale sistemine haberleşme uyumunun sağlanması, ayrıca bu konuda ve amatör telsizcilikle ilgili eğitim çalışmalarıdır. Taraflar menfaat sükunet döneminde acil durum haberleşmesi konusunda, özellikle kaza ve vaka ihbar doğru adreste yönlendirme vs gibi konularda işbirliği içeren uygulamalar planlayabilirler ve tatbikatlar düzenleyebilirler.

4-MADDELER

a- TRAC acil durumlarda 112 ACIL'in çağrısı veya resmi alarm mekanizması doğrultusunda.
afet bölgesinin özellikleri, durumu ve yapılacak çalışmanın türüne göre, iletişim sağlanması  çalışmalarını yapar. 112 AÇIL, TRAC'ın ihtiyaç belirtmesi halinde ve olanaklar ölçüsünde yapılan çalışmalara, çalışanlarının destek vermek üzere uyumunu sağlar.
b-TRAC, 112 ACİL personelinden istek duyanlarını, amatör telsizcilik ve afet haberleşmesi konularında eğitimlerini, olanaklar ve müştereken oluşturulan prograııı çerçevesinde sağlar.
c-TRAC, 112 ACİL'e telsiz iletişim organizasyonu konusunda öneriler ve müştereken projeler hazırlar.
d-TRAC, 112 ACİL'in yapacağı eğitimler ve tatbikatlar konusunda bilgilendirir ve 112 ACİL personelinin olanaklar dahilinde bu eğitim ve tatbikatlara katılması için gerekli ortamı sağlar.
e-112 ACİL TRACın hizmetleri ve olanaklarının resmi merciler nezdinde tanıtımına mümkün olabildiğince yardımcı nlur
f-112 ACİL, TRAC'a ilk yardım ve acil sağlık yurdııııt konusunda öneriler hazırlar ve yapacağı eğitim ve tatbikatlara TRAC'ın katılmasına olanak sağlar.
g-112 ACİL, TRAC'a afet çalışmaları sırasında lojistik ve organizasyon desteği sağlar.
 

5-ORGANİZASYON

a-Genel Organizasyon: İlişkiler tarafların ortak hazırlayacağı algoritmada belirtilmiş silsile içinde yürütülecektir. Her iki tarafın daha önceden belirttiği kişiler genel anlamda ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. TRAC, konuyla ilgili olarak Istanbul Şubesi ve/veya 112 ACİL'in görev ve yetki alanında yer alan diğer şubelerini organizasyona dahil edebilir. b-Acil Durum Organizasyonu: Resmi mercilerin oluşturmuş olduğu afet planları doğrultusunda, tarafların oluşturacağı "Afet ve Olağanüstü Durum Planı'nda 112 ACİL Sorumlusu ve/veya 112 ACİL Komuta Merkezi, TRAC'ın muhatabı olacaktır. Aynı durumda ismi daha önce belirlenmiş TRAC üye veya üyeleri de 112 ACİL'in muhatabı olacaklardır. İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi ve/veya görev ifa edilen bölgedeki eşdeğer mercinin düzenlemeleri saklıdır.
c-Taraflar, oluşturulacak orgasıizaayonu tatbikatlarla sınayacaklardır.
d-Taraflar, Başbakanlık Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve/veya eşdeğeri yetkili kurum, Arama Kurtarma Müsteşarlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi Başkanlığı ve yetkili diğer mercilerin yapacakları düzenlemelerin hükümlerine uyacaklardır.
e-Taraflar, kendi yaptıkları protokoller ile elde ettikleri olanaklardan, eldeki olanaklar ölçüsünde diğer tarafın da yararlanmasını sağlayacaktır.

6-SON HÜKÜMLER

Bu protokol, imza tarihinden itibaren geçerli olacak, taraflardan herhangi birinin 3 (üç) ay önceden yazılı olarak fesih bildirimi olmaması halinde süresiz geçerli olacaktır. 

Tarih: 20/07/2000

Aziz ŞASA
TRAC Genel Başkanı
Uzm. Dr. Mecit ÇALIŞKAN  
İstanbul İl Sağlık Müdürü TRAC Genel Başkanı

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret184708
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu