Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
12° 14° 8°
Takvim

AKUT PROTOKOLÜ

 

 - AKUT PROTOKOLÜ -

 

AKUT İLE TRAC ARASINDA AKDEDİLEN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

TARAFLAR

Merkezi İstanbul'da bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği (Protokolde AKUT olarak anılacaktır) ile Genel Merkezi İstanbul'da bulunan ve değişik yerlerde şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde olan TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (Protokolde TRAC olarak anılacaktır)'dır.

PRENSİPLER

Maddi menfaat beklemeksizin kamuya hizmet etmek ve kendi faaliyetlerine ilgi gösteren kişileri eğitmek maksadı ile kurulmuş olan taraflar yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işbirliği yapacaklardır. Bu işbirliği özellikle olağanüstü hal ve afetlerdeki çalışmaları kapsayacak, bununla beraber tarafların üyelerinin istekleri halinde karşılıklı eğitimi, işbirliğinin diğer unsurunu oluşturacaktır. Bu bağlamda afetlerde yapılacak kurtarma çalışmalarının etkinliğini arttırmak hedefi ile haberleşme projeleri geliştirmek, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde arama kurtarma konusunda yetkili resmi kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, gönüllü kamu hizmeti ruhunun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, tarafların hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaşması için müşterek çabalarda bulunulması bu protokolün temel prensipleridir. Protokol, taraflardan birinin hukuki statüsü veya ünvanının değişmesi halinde de geçerli olacaktır. TRAC, bu protokolün imzalanma tarihinden sonraki ilk Genel Kurulunda AKUT'u Doğal Üye statüsüne kabul edecek ve Genel Merkez Genel Kurulu ile Danışma Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılımına olanak tanıyacaktır.

MADDELER

a. TRAC, AKUT'a haberleşme yöntemleri konusunda öneriler hazırlar.
b. TRAC, AKUT'un üyelerini müşterek bir program ve olanaklar ölçüsünde haberleşme konusunda eğitir.
c. TRAC, AKUT'un hizmetlerinin ve olanaklarının resmi merciler nezdinde tanıtımına yardımcı olur.
d. TRAC, üyelerinin AKUT'un çalışmalarına yardımcı ve destek olacak kurtarma köpeği yetiştirme vb. konularda çalışmalarını teşvik eder.
e. TRAC, AKUT'un arama kurtarma çalışmaları sırasında bulunduğu veya en yakın ildeki şubesinin desteğini sağlar.
f. TRAC, AKUT'un ihtiyaç belirtmesi halinde ve olanaklar ölçüsünde üyelerinin AKUT'un çalışmalarına haberleşme desteği vermek üzere katılımını sağlar.
g. TRAC, başta Sivil Savunma Genel Müdürlüğü olmak üzere protokol yapmış olduğu tüm resmi mercilerin ve mülki idare amirliklerin taleplerine birinci öncelik tanır. AKUT mensuplarını, afet haberleşmesini verimli yürütecek ve resmi otoritelerin idaresindeki arama kurtarma çalışmaları sırasındaki haberleşme organizasyonuna uyum sağlayacak şekilde ve kritik durumlarda haberleşmeyi sorunsuz yürütecek şekilde tarafların müştereken oluşturacağı bir plan çerçevesinde eğitir ve işbirliğini resmi mercilerin taleplerine uyumlu bir şekilde icra eder.
h. AKUT, TRAC üyelerinden istek duyanları dağcılık, arama kurtarma, yön bulma vb. konularda eğitimlerini olanaklar ve müştereken oluşturulan bir program çerçevesinde sağlar.
i. AKUT, acil durumlarda afet bölgesinin özellikleri, durumu ve yapılacak çalışmanın türüne göre gerekli malzemenin temininde TRAC'a olanaklar ölçüsünde yardımcı olur.
j. AKUT, TRAC'ın hizmetleri ve olanaklarının resmi merciler nezdinde tanıtımına mümkün olabildiğince yardımcı olur.
k. Taraflar birbirlerinin sponsor vb. olanaklarından karşılıklı yararlanma yöntemlerini müştereken oluştururlar.
l. AKUT, lisanslı amatör telsizcilik belgesi almış olan üyelerinin TRAC'a üye olmasını, TRAC ise özellikle afet ve acil haberleşme komitesi üyelerinin AKUT'a üye olmasını teşvik eder. 
 
ORGANİZASYON

a. Genel Organizasyon : İlişkiler, tarafların tüzüklerinde belirtilmiş silsile içinde yürütülecektir. Yönetim kurulu başkanları veya onların tayin ettiği kişiler genel anlamda ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır.
b. Acil Durum Organizasyonu : Resmi mercilerin oluşturmuş olduğu alarm planı doğrultusunda tarafların oluşturacağı alarm planında TRAC Afet Acil Haberleşme Komite Başkanı ve/veya onun tayin ettiği kişiler AKUT'un muhatabı olacaktır.
c. Taraflar oluşturulacak organizasyonu tatbikatlarda sınayacaklardır.
d. Taraflar, Başbakanlık Kriz Merkezi, Arama Kurtarma Müsteşarlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve yetkili diğer mercilerin yapacakları düzenlemelerin hükümlerine uyacaklardır. 
 
SON HÜKÜMLER : Bu protokol, imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerli olacak, taraflardan herhangi birinin 3 (üç) ay önceden yazılı olarak fesih bildirimi olmaması halinde süre sonunda kendiliğinden 5'er (beşer) yıl yenilenmiş sayılacaktır.

 Tarih: 03/07/1998

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam64
Toplam Ziyaret182205
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu