Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
12° 14° 8°
Takvim

SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROTOKOLÜ

 

 - SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROTOKOLÜ -

 

PROTOKOL

Sivil Savunma Qenel Müdürliğü ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti  arasında karşılıklı yardımlaşmaya ait bu protokol 7126 sayılı Sivil Müdafa Kanunu 11.inci maddesi uyarınca kamuya yararlı ve sosyal yardım amaçlı derneklerin gönüllü olarak Sivil Savunma Teşkilatına katılımını teşvik ve sağlamak maksadıyla yapılmıştır.

1. AMAÇ

Afetler ile Eğitim ve Tatbikatlarda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
 ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında haberleşme hizmetleri için yapılacak işbirliği esaslarını tespit etmektir.

2. TARAFLAR

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti'dir

3. SORUMLULUK

Bu Protokol ile tespit edilen hususların uygulanmasından Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile TRAC sorumludur.

4. PROTOKOLUN KONUSU

Ülke içerisinde meydana gelebilecek afetler ile eğitim ve tatbikatlarda haberleşme hizmetlerinin TRAC ile işbirliği içerisinde yürütülmesi.

5. YAPILACAK İŞİN KAPSAM VE YÖNETİMİ 

a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il ve ilçelerde oluşturulan idare Merkezlerinde veya Haber Merkezlerinde TRAC üyelerinin çalışacağı bir yer Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya il - ilçe Sivil Savunma sağlanacaktır.

b) Bina ve yerleşim durumu uygun olan İl Müdürlüklerinde TRAC üyelerinin
sürekli olarak kullanabilecekleri yeterli çalışma yeri tahsis edilebilecektir.

c) TRAC Sivil Savunma Hizmetlerinde görevlendirdiği üyelerin listesini (Adı,
 Soyadı, Adresi, Telefon Nosu,  Telsiz Çağrı Kodu) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il - ilçe Sivil Savunma Müdürlüklerine verecektir.

d) Haberleşme hizmetlerinde kullanılacak olan ve TRAC tarafından sağlanan röle ve data aktarıcı istasyonlarının verimli çalışmasını temin etmek için uygun yerlere yerleştirilmesi konusunda PTT, TRT, Emniyet ve diğer Kamu Kuruluşları nezdinde yapılan girişimlerde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü yardımcı olacaktır.

e) Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ait telsizlerin kullanılması, test edilmesi depolanması, bakım ve onarımları ile Sivil Savunma Personelinin eğitiminde TRAC üyelerinden yararlanılabilecektir. 

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca kullanılmayan ve miadı dolmuş telsiz cihazları  telsiz sistemleri ve telsiz malzemelerinin Ayniyat Talimatnamesi uyarınca düşümü yapıldıktan sonra Telsiz Genel Müdürlüğünden de frekans bandlarının Amatör Telsizcilik frekans bandlarına dönüştürülmesi ve Amatör Telsizcilik faaliyetlerinde kullanılması gerekli izin alınarak TRAC'a hibe edilmesine, Sivil Savunma Merkez ve taşra Teşkilatı yetkililerince yardımcı olunacaktır.

g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hurdaya çıkarılan büro malzemelerinin TRAC'a verilmesine Sivil Savunma Merkez ve Taşra Teşkilatı mensuplarınca yardımcı olunacaktır.

h) TRAC tarafından Savunma haberleşme hizmetlerinde görevlendirilen
üyelerine Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce bir tanıtım kartı verilecektir.

i) Afet haberini alan veya gören TRAC üyesi kartını ibraz etmek suretiyle
afet haberlerini en kısa sürede Mülki İdare Amirine ve Sivil Savunma yetkilisine duyuracaktır.

j) TRAC üyelerinin Sivil Savunma konularında oryantasyonu için gerekli eğitimler  Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yaptırılacaktır.

k) TRAC Uysal bulunmayan il ve ilçelerde ihtiyaç duyulması halinde bir başka yerden operatör, araç, gereç gönderilmesi gerektiğinde TRAC üyelerinin nakillerinde öncelik ve kolaylık sağlanacaktır.

l) TRAC Üyeleri Sivil Savunma görevleri ile ilgili konularda basına ve diğer kişilere bilgi vermeyecek ve açıklama yapmayacaktır.

m) Afet bölgesinde mukim kişilerin diğer bölgelerdeki yakınlarına durumları hakkında bilgi iletmeleri ve afet bölgesi dışında bulunan kişilerin bölgede bulunan yakınları hakkında bilgi taleplerinin karşılanması, Sivil Savunma yetkililerinin talimatı doğrultusunda müştereken yapılacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

6. Telsiz Haberleşmesi konusunda TRAC ve Savunma Genel Müdürlüğü
yetkililerince çalışma ve eğitim konuları çıkarılacak özel bir yönerge ile belirlenir.

7. Bu protokol uyarınca görevlendirilen TRAC üyeleri Sivil Savuna. Mükellefleri ve gönüllülerinin haklarından istifade ederler.

8. Taraflarıdan biri protokolu yazılı olarak sona erdirme veya değişiklik önerisi getirmediği taktirde, otomatikman, yenilenmiş sayılır.

9. Bu protokol izmalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

10. Bu protokol 10 madde ve 2 sayfadan ibaret olup, Telsiz Genel Müdürlüğünün 24 Eylül 1993 gün ve B11.1.TGM 02/9262 sayılı yazıları ile uygun görüşü alınarak 18/10/1993 tarihinde taraflarca imzalanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Tarih: 18/10/1993

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam64
Toplam Ziyaret182205
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu