• https://www.facebook.com/trac.bursasubesi
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+90 538 262 68 58
  • https://twitter.com/ym3kb
  • https://www.instagram.com/tracbursa/?hl=tr
Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Takvim

Hakkımızda

RADYO AMATÖRLÜĞÜ NEDİR?

"Radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir." 
(ITU (Uluslararası haberleşme birliği) radyo yönetmeliği)

RADYO AMATÖRÜ KİMDİR?
" Hiç bir maddi ve siyasi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler"
(7 Nisan 1983 gün ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu Madde 12)

RADYO AMATÖRÜ NE YAPAR?
- Sürekli haberleşme ve elektronik alanında kendini yetiştirir.
- Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır.
- Telsiz istasyonu kurar.
- Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır.
- Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın hizmetine sunar.
- Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar.
- Her biri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara  katılır.

Radyo Amatörlüğü' nün İlkeleri

DÜNYADA RADYO AMATÖRLÜĞÜ
- 1901 yılında Marconi' nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle başlamıştır.
- 1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar. 
- Şu anda dünyada iki milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır
- Yarısına yakını Amerika Birleşik Devletlerinde,
- Şu anda Dünya üzerinde yalnız Kuzey Kore'de serbest değil,
- Yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır. 
- ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir. 
- IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş ITU daimi üyesidir.

YURDUMUZDA RADYO AMATÖRLÜĞÜ
- Yıl 1924. Halıcıoğlu Askeri Lisesi Rüştiye 3 öğrencisi Nijat ORKUŞ ilk telsizini yapar, 1936 yılında Genelkurmay Başkanlığı izni ile Türkiyeden ilk Radyo Amatör telsiz istasyonu çalışmaya başlar.. (Hava Kurmay Albay olarak emekli olmuştur.)
- 1962 yılında eski adıyla Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti  (TRAC) kurulur.
- 3222 sayılı kanun sebebi ile 1983 yılına kadar yurtdışında ikamet eden  ve yurtiçinde resmi kurumlarda çalışan TRAC üyelerinden başka Radyo Amatörlüğü yapan yoktur.
-2813 sayılı kanun ile 1983 yılında Türkiyede Radyo Amatörlüğü serbest bırakılır. 
- Her yıl Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki defa Telsiz Genel Müdürlüğü Radyo Amatörlüğü sınavları yapmaktadır.
- Dünya ortalamalarına göre 40 bin olması gereken Radyo Amatörü sayısı yurdumuzda 3500 civarındadır. 

YURDUMUZDA RADYO AMATÖRLERİNİN ÇALIŞMALARI
- 1991 yılındaki körfez krizinde İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Ankara, İstanbul, Adana, Diyarbakır gibi kritik illerdeki Sivil Savunma Harekat merkezlerinde lokal ve şehirlerarası muhabere ağı kurulmuştur. Bu ağ vasıtasıyla Adana ya verilen yanlış alarmın kaldırılması sağlanmıştır.
- Erzincan depreminde aynı gün saat 21:00 da Trabzon şubemizden giden Radyo Amatörleri aracılığı ile Erzincan'dan bilgi alınmaya başlanmıştır. Depremden sonraki gün Erzurum üzerinden daha kapsamlı cihazlar ulaştırılarak,  PTT irtibat gerçekleştirinceye kadar üç gün boyunca deprem bölgesinin dış dünyayla irtibatı sağlanmıştır. Tüm yabancı ekiplerin koordinasyonu Radyo Amatörleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
- Dinar depreminde yine ilk ulaşanlar Antalya şubemize bağlı Radyo Amatörleridir.
- Adana - Ceyhan depreminde Marmara depreminde amatörlerin yaptıkları çalışmalar herkesçe bilinmektedir.
 

RADYO AMATÖRLERİ HEP AFET HALLERİNDE Mİ YARDIMCI OLUYORLAR?
HAYIR!!.....
-1993 yılında Bosna-Hersek Cumhuriyetinin dış dünyayla haberleşmesi için organizasyon ve koordinasyon görevini başarıyla yerine getirmiştir. 
-13-21 EYLÜL 1997 tarihleri arasında Türk Hava Kurumu tarafından organize edilen 1. Dünya Hava Oyunlarının acil hal haberleşmesi TRAC tarafından kurulan Röle istasyonları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Delta kanat ve Yamaç Paraşütü sporcularının çok geniş alanda kaybolması, ya da kazalara daha çabuk ulaşılması için Honaz dağı ve civarına 4 adet röle istasyonu ve yeterince sabit istasyon geçici olarak tesis edilmiş ve kullanılmıştır.


SOSYAL MEDYA
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam83
Toplam Ziyaret228377
Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

Online Hava Durumu
SOLAR DATA