12. Şube Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Tüzüğümüzün 31. maddesinin (a) bendinde; “Şube olağan genel kurulunun en geç üç (3) yılda bir defa yapılması zorunludur.” denmektedir. Tüzüğümüzün ilgili maddesine dayanarak; şubemizin 12. olağan genel kurul toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanarak sonuçlandırılması için 21.07.2022 Perşembe günü saat 20:00’da Fethiye Mah. Duyum Sok. İlçe Afet Yönetim Merkezi Toplantı Salonu Nilüfer/Bursa adresinde; yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 28.07.2022 Perşembe günü aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılmasına, yönetim kurulumuzun 01.06.2022 tarih ve 24 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış
  2. Divan heyetinin seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
  3. Yönetim kurulunun faaliyet, denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için ibrası
  4. Dernek zorunlu organlarının ve genel merkez delegelerinin seçimi
  5. Dilek, temenniler ve kapanış

Kamuoyuna duyurulur.