Genel Merkezimizden duyurulur.

Cemiyetimizin Genel Merkez Olağan Genel Kurul toplantısının 3 Ekim 2021 Pazar günü saat 10.30’da Başkent Bulvarı No: 255 (Batıkent Meydan AVM Sinan Bengier Salonu) Yenimahalle/Ankara adresinde; çoğunluk sağlanamaması halinde 10 Ekim 2021 Pazar günü aynı saatte ve aynı adreste aşağıdaki gündemle yapılmasına Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve Divan heyetinin oluşturulması,

2-Saygı duruşu ve  İstiklal Marşının okunması,

3-Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

4-Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,

5-Yönetim Kuruluna ülkenin her yerinde şube açma yetkisi verilmesi,

6-Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu seçimlerinin yapılması,

7-Dilek, temenniler ve kapanış.