Yeni Yönetim Kurulumuz İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Yeni seçilen yönetim kurulumuz, Başkanımız Cankut Kalyoncu öncülüğünde toplandı. Toplantıya tüm yönetim kurulu üyeleri katılırken; yeni dönemdeki hedefler, radyo amatörlüğü projeleri ve mali durum ele alındı. Mali yapının güçlendirilmesine yönelik adımların atılması kararlaştırıldı.

Çalışma gruplarının tekrar düzenlenerek üyelerimizin katılımlarının tekrar sağlanması hedeflendi. Böylelikle birden fazla etkinliğin ve çalışmanın sorunsuz yürütülebileceği üzerinde duruldu.

Yarışmalarda elde edilen başarılı sonuçların, şubemize her zaman fayda sağladığına dikkat çekilerek tüm yarışmalara katılım sağlanması noktasında görüş birliğine varıldı.