NASIL OLUNUR?

Amatör telsizci olmak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava girmek ve başarılı olmak gerekmektedir. Sınavlar e-Sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Sınava girmek için ön başvuru yapılması zorunludur. Tüm bu işlemlerdeki tasarruf Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)’nün yetkisindedir. Amatör telsizcilik sınavına ön başvurunuzu tamamladıktan sonra gerekli kontroller yapılır ve sınava gireceğiniz tarih sizlere bildirilir. Bildirilen sınav tarihi ve saatinde sınav merkezlerine gitmeyerek sınava girmemeniz durumunda başarısız sayılırsınız.

Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur. Reşit olmayanların veli/vasi izni olması gerekmektedir.

Ön başvurusunu tamamlayıp sınav ücretini yatıranlar, gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla birlikte sınava girme hakkına sahip olur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından size atanacak sınav tarihinde e-Sınav yöntemiyle sınava girilir ve başarılı olmanız durumunda amatör telsiz lisansı almaya hak kazanırsınız.

Sınav giriş ücretinde KEGM Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir. Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.

Amatör telsizciler belge sınıfına göre A, B ve C sınıfı olarak üçe ayrılır.

A sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde belirtilen tüm frekans bantlarında, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar,

B sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz istasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirtilen frekans bantların, belirlenen güç sınırlarında, izin verilen emisyonları kullanabilme olanağı sağlar.

C sınıfı belgesi: Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-4 Amatör Telsiz İstasyonları’nın Tablo-1’inde B sınıfı için belirlenen Spektrumun bir bölümüne düşük güç seviyelerinde kısıtlı erişimi sağlar Sınavda A ve B sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı; C sınıfı için oluşturulan sorulardan en az 60 puan alan adaylar C sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar.

Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır. Engelli adaylar için sınav komisyonu gerekli önlemleri alır. Kopya çektiği tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır ve bir sonraki sınav başvurusu kabul edilmez. Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.

Sınav sonucunun başarılı olması durumunda KEGM’ye aşağıdaki bilgileri göndermeniz gerekiyor. Evraklarınızı tamamladığınızda amatortelsiz@kiyiemniyeti.gov.tr adresine e-Posta yoluyla evraklarınızı gönderebilirsiniz.

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Sabıka Kaydının Olmadığı Beyanını İçeren Yazılı Başvuru
  3. Amatör Telsizcilik Belgesi Ücretinin Ödendiğine Dair Belgenin Aslı Veya Fotokopisi,
  4. 18 yaşından küçük olanlarda veli ya da vasi oluru, İle başvuruda bulunanlara amatör telsizcilik belgesi verilir. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.