YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

BAŞKAN

Feridun ARDA
TA3TB

ÜYE

Hakan GÜLAÇ
TA3TG

ÜYE

N. Melih BARIŞIK
TA3NM