YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

BAŞKAN

Cevdet CANSIZ
TA3DF

ÜYE

Hakan GÜLAÇ
TA3TG

ÜYE

Feridun ARDA
TA3TB