TA – VHF / UHF Contest – 2024

Amaç

Yurt içi VHF ve UHF haberleşme yeteneği ve pratiğini arttırmak olan bu yarışma, yakın ülkelerden de VHF-UHF bandında çalışacak istasyonlarla QSO imkânı verebilmektedir. Yarışma band ve modlarımız; VHF 6m VHF 2m ve UHF 70cm bandında FM, SSB ve CW olarak çalışılacaktır.

Tarih/Saat

Temmuz ayının ilk hafta sonu (06-07 Temmuz 2024)  hafta sonu 24 saat. Başlama Cumartesi UTC 12:00, Bitiş Pazar UTC 12:00.

Katılımcılar

Tüm Türkiye ve Yabancı Amatör Radyo Lisanlılar. Her lisans sahibi kendi ülkesinin kurallarına uymak zorundadır. (50 MHz bandı için Türkiye’de A ve B sınıfı amatörler yarışabilir)

Band

VHF 6M (50-52 MHz) VHF (144-146 Mhz ) ve UHF ( 430-440 Mhz ).

Mod

SSB, CW, FM IARU Region I Band Planı

Kategoriler

 1. Tek Operatör: SSB, CW, FM modlarında bağımsız olarak her band için ayrı ayrı Log yazılacak. (Gönderim için birleştirilmiş tek bir EDI log kullanılacak, qso numaraları mode değişimlerinde ardışık devam edecek)
 2. Çok Operatör: SSB, CW, FM modlarında bağımsız olarak her band için ayrı ayrı Log yazılacak. (Gönderim için birleştirilmiş tek bir EDI log kullanılacak, qso numaraları mod değişimlerinde ardışık devam edecek)

Tek Operatörler Tek Band ve Multiband olarak değerlendirilecektir. Log gönderilirken Tek band veya Multi band olduğunun log üzerinde belirtilmesi gerekmektedir. Birden fazla band için log gönderen istasyonlar multiband kategorisinde değerlendirilecektir.

 1. Sertifikalarda çağrı işaretinin olması için Çok Operatör Gönderen istasyonların Log dosyasında tüm katılımcıların çağrı işaretlerinin bulunması gerekmektedir.

Tek Band katılımcılar, CW/SSB/FM(Mix Mode)  ve FM olarak hem ayrı ayrı hem toplam skor üzerinden değerlendirilecektir.

Multi OperatorMultiband
Single OperatorMultiband-MultiMode
Single OperatorSingle Band (FM)VHF
UHF
6M
FM Multiband
(VHF+UHF+6m)
Single OperatorSingle Band (All Mode)VHF
UHF
6M

Değişim

RS veya RST (59 veya 599), Mod ayrımı yapılmaksızın 001 den başlayan Serial Numara, 6 Karakter WW QTH Locator.(örnek: 59 123 KN90UX) verilecektir. Ayrı bandlar için ayrı sıra numarası verilecektir. Yani 6m de yapılan qso sıra numarası 10 ise, peşinden yapılan ilk 2m qso sıra numarası 1’den başlayacaktır.

Aynı band içinde mod değişimlerinde sıra numarası aynı şekilde devam edecektir. Baştan başlamayacaktır. Örneğin 144 MHz te SSb qso yaparken sıra numarası 10 ise, FM’e geçildiğinde 11’den devam edecektir.

Aynı gün başka ülkelerde Contestler olabilir. TA Conteste çalışsın veya çalışmasın contest çağrısına cevap veren istasyonun verdiği sıra numarası aynen Log üzerine kaydedilecektir.

Skor Hesaplama

Puanlama uzaklık tabanlı bir hesaplamadır. IARU Tescil uyarınca hesaplama aşağıdaki gibidir;

 • 50-52 Mhz = 1 Puan/km (km başına 1 puan)
 • 144-146 Mhz = 2 Puan/km (km başına 2 puan)
 • 430-440 Mhz = 3 Puan/km (km başına 3 puan)
 • İlave olarak FM x1, SSB x2, CW x3 puan çarpanı almaktadır.

Final skoru her bir band ve mod için çıkan puanların toplamıdır.

Kurallar ve Log Kayıt

 1. Repeater/Röle ve Echolink, Internet Gateway, Hotspot QSO’ları kabul edilmez. Tespiti durumunda yarışmadan diskalifiye nedeni olarak kabul edilecektir.
 2. Dijital Modlar (FT8,JT65 gibi) Kabul edilmez.
 3. Dijital Telsiz (DMR, C4FM gibi) görüşmeleri kabul edilmez.  Görüşmeler analog olarak yapılmalıdır.
 4. Tek operatör Kategorisinde çalışan Yabancı istasyonlar log göndermek için en az 5 TA QSO Log kayıtlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 5. Multi operatör Kategorisinde çalışan Yabancı istasyonlar log göndermek için en az 8 TA QSO Log kayıtlarında bulundurmaları gerekmektedir.
 6. Loglar EDI Formatında, N1MM TA-VHF kural seti yüklü olarak yazılması gerekir. İlgili kural seti https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/vhf_uhf_ta-udc/  adresinden indirilebilir.
 7. QSO’lar 50-52 MHz 1 puan 144-146 Mhz 2 Puan, 430-440 Mhz bandında her bir kilometre başına 3 puan olarak hesaplanır.
 8. FM mod görüşmeler x1, SSB x2, CW x3 puan çarpan almaktadır.
 9. Sıra numaraları 001 den başlayarak her band için birbirini takip edecektir.(baştan başlayacaktır)
 10. All mode cihazı olmayan amatörlerimiz için Sadece FM olarak katılabilecekleri bir kategori oluşturulmuştur.
 11. Her band’ta karşı istasyonla modtan bağımsız olarak tek bir qso yapılacaktır. Yani ayni istasyon ile 144 MHz bandında hem FM hem SSB QSO yapılmayacaktır. Yapılması durumunda, sadece yüksek çarpanlı puan hesaba katılmalıdır.(Örn hem SSb hem FM görüşme yapılmış ise, sadece SSB görüşme için puan hesaba katılmalı, FM için 0 puan girilmelidir)

DERECELER

 1. Multi Operator Kategorisinde Katılan katılımcılar için tek derece olacaktır.(Mod/Band ayrımı yapılmayacaktır)
 2. Single Operator kategorisinde olanlar için;
  1. Tek Band FM (Her Band için ayrı ayrı)
  2. Tüm Bandlar FM
  3. Tüm Bandlar Tüm Modlar
   Kategorilerinde derece verilecektir. Katılım sayısına göre, derecelendirmede değişikliğe gidilebilir.

Bunun yanında yarışma sonunda, her band her mod için en uzak mesafe bilgileri ayrıca yayınlanacaktır.

Örnek 1

YM7KA – KN90UX Locatorundan, YM7KO – KN80XP ve YM6KA – KN81DG istasyonları ile 2m VHF bandında QSO yapmış olsunlar.

 • KN90UX ile KN80XP arası mesafe = 152km
 • KN90UX ile KN81DG arası mesafe= 289km
 • (1xkm) 2 x 441=882 Puan

Örnek 2

YM7KA – KN90UX Locatorundan, YM7KO – KN80XP ve YM6KA – KN81DG istasyonları 70cm UHF bandında QSO yapmış olsunlar.

 • KN90UX ile KN80XP arası mesafe = 152km
 • KN90UX ile KN81DG arası mesafe= 289km
 • (3xkm) 3 x 441=1323 Puan

Locatorlar arasındaki mesafeyi hesaplayan program (N1MM) internet ortamında bulunmakladır. Ayrıca log programları bu hesaplamayı otomatik olarak yapmaktadır.

Örnek 3

YM7KA ile 2m bandında SSB qso yapan bir istasyon FM olarak ayrı bir QSO yapamayacak.

Ancak, 70 cm bandında istediği bir modülasyon ile QSO yapabilecek.

İstasyonlar kulüp ve kişisel işaretlerle çalışabilirler. Çok operatörle çalışan Kulüp İstasyonları; kulüp ve kişisel işaretlerle çalışabilirler. Çok operatörle çalışan Kulüp istasyonlarının sertifikalarına katılan üyelerin işaretleri eklenmektedir. Katılımcıların karşı istasyona ait LOCATOR bilgilerini mutlaka yapılan QSO’nun yanına yazmaları gerekmektedir. İstasyonlar QTH dışından açık arazide çalışıyorlarsa portable olduklarını belirtirler. Şube klüp işaretiyle çok operatörlü çalışmalarda, gönderilen log’a çalışmaya katılan operatörlerin işaretleri log ek bilgi bölümüne eklenmelidir. Eklenmediği takdirde sadece gönderilen çağrı işareti için sertifika oluşturulacaktır.

QSO sırasında: UTC, Call, RST verme/alma, karşı istasyonun Locatoru, QSO sıra numarası (sizin QSO numaranız-karşı itasyonun QSO numarası ve Locator’u alınacaktır). (RST raporları, Locator ve QSO numaralarının alınması zorunludur.) Sıra numaraları yerli ve yabancı istasyonlara sırayla verilir.
001, 002, 003 gibi. TA dışı istasyonlara da aynı sıra numarasından ilgili no verilecektir.

 • Yarışma logları yarışmadan sonraki 2 hafta içinde gönderilmelidir.
 • Her istasyon logunu ayrı gönderecektir.
 • Logların gönderimi için bir web sayfası oluşturulacaktır. Adresi daha sonra bildirilecektir.

Bu Contesti destekleyen Log Programı olarak N1MM Kullanabilirsiniz. N1MM TA_VHF-UHF Contest eklentisi için https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/vhf_uhf_ta-udc/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

. (Not: N1MM Log Programını kurup verilen eklentiyi “Documents (Dosyalarım) \ N1MM Logger \ “UserDefinedContests” içerisine attıktan sonra TA VHF UHF Contest diğer Contestlerin arasında VHF_UHF_TA olarak görünecektir.

Her band ve Modülasyon için ayrı Sertifika hazırlanacak ve E-mail ile elektronik ortamda adreslerinize yollanacaktır.

N1MM programı tarafından oluşturulan ve tüm görüşmeleri içeren tek bir EDI dosyasından başka log kabul edilmeyecektir.

N1MM ayarları için https://trac.org.tr/uploads/doc/N1MM_ayarlar%C4%B1.pdf dosyasını inceleyebilirsiniz.

Bu yılki yarışma için, email ile başvuru yapılmayacak, loglar bir web sayfası üzerinden kabul edilecektir.

Yarışma LOG yükleme sayfası ayrıca bildirilecektir.

Yarışma Sorumlusu
TA2NC – Oğuzhan KAYHAN