TC100TC

Ülkemizin kuruluşunun 100. yılında, tüm radyo amatörleriyle birlikte havadayız. Şube Başkanımız Cankut Kalyoncu, Giresun Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (GİTRAD) üyeleri Furkan ÖZEN ve Gölkem ZIVALI ile Tekirdağ radyo amatörlerinden Kaya Sercan KARATAŞ’ın öncülüğünde, tüm derneklerin ve bağımsız radyo amatörlerinin katılım sağladığı TC100TC çalışmasıyla dünyaya ülkemizi tanıtıyoruz.

TC100TC özel çalışması, hiçbir derneğin veya topluluğun tekelinde olmadığı gibi, ülkemizdeki tüm radyo amatörlerine atfedilmiştir ve çalışmalarını tam birlik ve bütünlük esasıyla yürütmektedir.

Şu ana kadar yaklaşık 9000 adet görüşme yapılmış ve bu görüşmelerde tüm modlar kullanılmıştır. Yıl boyunca sürecek olan bu çalışma, ödüllü bir program halinde sürdürülecektir.

Şimdiden tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başaran TC100TC özel işaretinin ziyaretçi sayısı, 40.000’e yaklaşmıştır. TC100TC özel işaretiyle QSO adetleri açısından yeni bir Türkiye rekorunun kırılması beklenmektedir.

100.yıl etkinliğine ilgi, ülkemizde de oldukça yoğun olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki radyo amatörleri, büyük bir özveri ile çalışmaya her açıdan desteklerini sunmuş, tüm dernekler de görüş birliğine vararak çalışmaya katkı sunmaya devam etmektedir.

TRAC Bursa Şubesi olarak bizler de ülkemizin 100.yıl çalışmasında yıl boyunca havada olacağız.